Ý ü k l e n ý ä r
Deri önümlerinde
Öndebaryjy

10

Ýyl
Tejribe

ÖNDÜRIJILERDEN AÝAKGAP
ÖNÜMLERI

Gerçek rahat, ýokary hilli, owadan we elýeterli öý terliklerini öndürýän türkmen.

Önümçiligiň hili häzirki zaman Ýewropa enjamlary, italýan dizaýnerleriniň model aralygynyň ösdürilmegine we Awstriýanyň iş guramasynyň tehnologiýasy bilen kepillendirilýär.

Şu ýüpek ýolundaky Gündogary Günbatar bilen baglanyşdyrýarys.

450

Görnüş

70

Müşderiler

20

Eksport

7

Baýraklar
ÖNDÜRIJILERDEN AÝAKGAP ÖNÜMLERI.

- Gerçek rahat, ýokary hilli, owadan we elýeterli öý terliklerini öndürýän türkmen.

- Önümçiligiň hili häzirki zaman Ýewropa enjamlary, italýan dizaýnerleriniň model aralygynyň ösdürilmegine we Awstriýanyň iş guramasynyň tehnologiýasy bilen kepillendirilýär.

- Şu ýüpek ýolundaky Gündogary Günbatar bilen baglanyşdyrýarys.

Katalogy Ýüklemek
Gerçek rahat, ýokary hilli, owadan we elýeterli öý terlikleri
Gerçek rahat, ýokary hilli, owadan we elýeterli öý terlikleri
Kompaniýamyz Barada

Hyzmatdaşlygyň artykmaçlyklary

Gerçek müşderilere diňe özboluşly belgili önümleri hödürleýär, ähli önümlerimiz kepillik bilen bilelikde berilýär.

— Ýokary hilli Işimizde häzirki zaman tehnologiýalaryny we Ýewropa enjamlaryny ulanýarys.

— Köp dürlilik Birnäçe ýüz dürli model, ýygy-ýygydan täze kolleksiýalar.

— Häzirki zaman dizaýny Her bir görnüş dizaýnerler tarapyndan seresaplylyk bilen işlenip düzüldi we ajaýyp öndürijiligi bardyr.

Hyzmatdaşlygyň Bahalary Katalogy Ýüklemek